2021-2022 Bahar Yarıyılı için Covid-19 Tez Ek Süre Talebi

Üniversitemizin 21/01/2022 tarih ve 01/02 sayılı Senato Kararına istinaden, COVID-19 salgınının devam etmesi nedeniyle, Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programında kayıtlı olan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez aşamasında olup, iki defa COVID-19 için ek süre almamış öğrencilerimizden 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı için ek süre talebinde bulunacak olanların aşağıda yer alan ‘’COVID-19 EK SÜRE TALEP FORMU’’nu en geç 28 Ocak 2022 tarihine kadar doldurup danışman öğretim üyelerinin onayını alarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

0

Misyon

Lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ülkemizin bilim ve teknik kapasitesinin arttırılmasında araştırma projeleri, üniversite-kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

Vizyon

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmak, sektör ile ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemek, disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmek, diğer üniversitelere de öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks