5. Lisansüstü Öğrenci Kongresi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde “5. Lisansüstü Öğrenci Kongresi” düzenlenecektir.

Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri ve diğer alanlarda lisansüstü eğitim gören öğrencilerin bir araya getirilmesi, bilgi birikimlerini paylaşabilmeleri ve kültürel etkileşimde bulunmaları amacıyla düzenlenen kongreye, tüm Üniversitelerimizde lisansüstü eğitim görmekte olan öğrencileri davet ediyoruz. Resmi dilin Türkçe olduğu kongrede sunulacak bildiriler “Bildiri Özetleri Kitabı”nda yayınlanacaktır. Ayrıca tam metin olarak hazırlanan bildiriler, üye üniversitelerimizin bilimsel dergilerinde yayınlanmak üzere değerlendirilmesi için gönderilebilir. Sempozyum ile ilgili detaylı bilgilere https://tublok2021.bandirma.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

0

Misyon

Lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ülkemizin bilim ve teknik kapasitesinin arttırılmasında araştırma projeleri, üniversite-kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

Vizyon

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmak, sektör ile ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemek, disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmek, diğer üniversitelere de öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks