AKİDUAM Webiner Takvimi ‘Şubat-Haziran 2021’

Bilimin birleştirici merkezi olma vizyonuyla, farklı branşlardan bilgi ve deneyim paylaşımına alan açarak araştırma kültürüne katkı sağlama hedefinde olan Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKİDUAM)’nin 2021 Bahar Dönemi Webiner Takvimi ektedir.

Eğitim konularını geçmiş webinerlerimize katılan katılımcılarımızın ihtiyaçlarına göre belirledik.

Konu önerilerinizi, önümüzdeki haftalarda paylaşacağımız başvuru formlarında bize iletebilirsiniz.

Webiner günü ve saatleri, konuşmacı hocalarımızın ders programının uygunluğuna göre o ay içerisinde duyurulacaktır.

Merkezimiz, ücretsiz webinerler dışında hem kurum içi hem de kurum dışı araştırmacılara istatistiksel danışmanlık ve eğitim hizmeti sunmaktadır.

Tüm bilim severleri etkinliklerimizde görmekten memnuniyet duyarız.

İletişim:

idb.akdeniz.edu.tr

idb@akdeniz.edu.tr

MS Teams Ekip Kodu: 9efnumz

AKİDAUM Instagram

AKİDUAM YouTube

Tel: 02422274400 – Dahili 3036-3037

Not: Olası tarih veya saat değişiklikleri ile ilgili bilgi almak için lütfen duyurularımızı takip ediniz.

AKİDUAM YÖNETİM KURULU

Müdür: Prof. Dr. Erol GÜRPINAR

Müdür Yardımcıları: Öğr. Gör. Dr. Deniz ÖZEL, Öğr. Gör. Dr. Ebru KAYA BAŞAR

Üyeler: Doç. Dr. Uğur BİLGE, Öğr. Gör. Dr. Mehmet YARDIMSEVER

0

Misyon

Lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ülkemizin bilim ve teknik kapasitesinin arttırılmasında araştırma projeleri, üniversite-kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

Vizyon

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmak, sektör ile ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemek, disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmek, diğer üniversitelere de öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks