Ufuk Açan Eğitimler: Bilimsel Araştırmalarda Elektronik Bilgi Kaynaklarının Kullanımı

“UFUK AÇAN EĞİTİMLER”
Fen Bilimleri Enstitüsü olarak önemli akademik konularda bilgilendirmeye ve farkındalık oluşturmaya yönelik oluşturduğumuz ufuk açıcı “Eğitim Modülleri” kapsamında ikinci eğitim etkinliğimizi 10 Haziran 2021 tarihinde, saat 13:00-14:00 saatleri arasında gerçekleştireceğiz. Etkinliğimizde “Bilimsel Araştırmalarda Elektronik Bilgi Kaynaklarının Kullanımı” konusunda bilgilendirme yapmayı hedefliyoruz.

Eğitim tüm Akdeniz Üniversitesi mensuplarına ve tüm lisansüstü öğrencilerine açık olup ücretsizdir.

Sağlıklı günler temennisiyle, sevgi ve saygılar sunarım.

Prof.Dr. Orhan Özçatalbaş
Enstitüsü Müdürü

Katılım Linki
Ekip Kodu: n5w2e0z


0

Misyon

Lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ülkemizin bilim ve teknik kapasitesinin arttırılmasında araştırma projeleri, üniversite-kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

Vizyon

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmak, sektör ile ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemek, disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmek, diğer üniversitelere de öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks