COVID-19 (2019-n CoV HASTALIĞI)-ÜNİVERSİTEMİZ YÖNETİM KURULU KARARI

Akdeniz Üniversitesi’nin Değerli Mensupları,

 

Üniversitemiz yönetimi, COVID-19 (2019-n CoV HASTALIĞI) virüsünün neden olduğu hastalık sebebiyle gerekli koruma ve kontrol önlemlerinin alınması amacıyla;

1-     Üniversitemiz personelinin, bugünden itibaren tüm yurt dışı görevlendirmeleri iptal edilmiş olup, biriminizce yapılan bu tür görevlendirmelerin iptal edilmesi,

2-      Üniversitemiz personelinin, bugünden itibaren yurt dışı adresli her türlü izin talebi için (yıllık, mazeret v.b.) mücbir sebep olmadıkça onay verilmemesi, mücbir sebep gösterilmesi halinde yurt dışı çıkışı yapmak isteyen personelin bu tür izinlerinin mevzuat gereği alınacak izinlerin yanı sıra Rektörlük Makamından da izin alınması,

3-      Yurt dışında olup yurda dönen personelin yurda giriş tarihinin Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına bildirilmesi ve bu tarihten itibaren (12 Mart 2020 tarihinden itibaren) evinde istirahat etmek üzere 15 gün idari izinli sayılmaları ve bu süre zarfında ev içi karantina kurallarına uyularak evden çıkılmaması,

4-      Tüm personelin; ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gibi şikayetler açısından duyarlı olmaları ve bu şikayetlerin görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri,

5-      Yukarıda belirtilen sebepler nedeniyle yurtdışı görevlendirmesi iptal edilen personelin uçak biletlerinin alınmış olması halinde öncelikle bilet iptal süreçlerinin başlatılması hususlarında kararlar almıştır.

6-      Yurt dışında olup yurda dönen tüm öğrencilerin yurda giriş tarihinin Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi ve bu tarihten itibaren (12 Mart 2020  tarihinden itibaren) evinde istirahat etmek üzere 15 gün mazeret izinli sayılmaları (devamsızlığa sayılmaması) ve bu süre zarfında ev içi karantina kurallarına uyularak evden çıkılmaması,

Üniversitemiz personel ve öğrencilerinin alınan kararlara uyulması konusunda hassasiyet göstermesi gerekmektedir.

 

Ek: 1 Syf. (Yönetim Kurulu Kararı)

 

 

Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu

0

Misyon

Lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ülkemizin bilim ve teknik kapasitesinin arttırılmasında araştırma projeleri, üniversite-kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

Vizyon

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmak, sektör ile ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemek, disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmek, diğer üniversitelere de öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks