Doktora Mezuniyet Şartları

2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Enstitümüz Anabilim Dalları Doktora programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyetlerinde aşağıda yer alan Doktora mezuniyet kriterlerinin sağlanmasına, hali hazırda kayıtlı bulunan öğrencilerin ise 15.02.2017 tarih ve 04/31 sayılı Üniversitemiz Senatosunun kararında belirtilen kriterleri sağlamasının;

2021-2022 Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanacak Doktora mezuniyet kriterleri:
1-a) Tüm Anabilim Dalları için SCI-Expanded veya SSCI veya AHCI kapsamında taranan dergilerde,
b)
Mimarlık ve Tasarım alanı için 1 (a) bendindeki indekslerin veya Üniversitelerarası Kurul tarafından tanımlanan Mimarlık,Planlama ve Tasarım Alan indeksi veya Emerging Source Citation Index (ESCI) kapsamında taranan dergilerde,
2- Doktora tez konusu veya bilim alanı ile ilgili,
3- Doktora öğrencilerinin birinci isim veya sorumlu yazar (corresponding author) olduğu,
4- Araştırma makalesi, derleme, patent, tescil veya faydalı modelden en az birisi,
5- Basılmış veya kabul edildiğine dair bir belgenin olması ve Doktora eğitim programını tamamlamadan önce (tezini Enstitüye kontrole getirirken) tezi ile birlikte, yayının ve yayının kabul edildiği derginin belirtilen indekslerde tarandığına dair belgenin Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

Misyon

Lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ülkemizin bilim ve teknik kapasitesinin arttırılmasında araştırma projeleri, üniversite-kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

Vizyon

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmak, sektör ile ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemek, disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmek, diğer üniversitelere de öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks