Enstitü Kurulu
ÜYE ÜNVANI ADI SOYADI GÖREVİ
Prof.Dr. Nurdane İLBEYLİ
Enstitü Müdürü
Prof.Dr. Mustafa ALKAN
Enstitü Md.Yrd.
Doç. Dr. Niyazi Uğur KOÇKAL Enstitü Md.Yrd.
Prof.Dr. Mustafa ERKAN Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Melih GÜNAY Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Hüseyin GÖÇMEN Bitki Koruma Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Bülent KAYA Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Hasan MERDUN
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Şükrü ÖZEN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Nuri ÜNAL Fizik Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Ahmet KÜÇÜKÇETİN
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Mustafa Hilmi ACAR  İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Aynur KAZAZ  İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Mustafa Gürhan YALÇIN Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Ertuğrul ARPAÇ Kimya Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. İlham ALİYEV Matematik Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Hikmet RENDE Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Yrd.Doç.Dr. İbrahim BAKIR Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Sibel MANSUROĞLU
Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Ahmet BOZKURT
Radyasyon Güvenliği ve Koruma Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. M. Cengiz DEVAL
Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Cengiz TOKER Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Nedim MUTLU Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Can ERTEKİN Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh. Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Ahmet KURUNÇ Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Cengiz SAYIN Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Sahriye SÖNMEZ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Namık Kemal SÖNMEZ Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Akif ESENDEMİR Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. M. Soner BALCIOĞLU Zootekni Anabilim Dalı Başkanı
 Mustafa KIRAÇ  Enstitü Sekreteri V. – Raportör

Misyon

Enstitüler lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülüğü, üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen imkanlar ve aktarılan kaynaklar akademisyenlerin bilimsel derecelerini aynı oranda etkileyecektir. Üniversitelerin bilimsel ve akademik seviyeleri Enstitülerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile ölçülür...

Vizyon

Enstitümüzün başlıca amacı, enstitümüze bağlı ana bilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmaktır. Mesleki ve yabancı dil bilgilerinin öğrencinin gelecekteki hedeflerinde başarılı olabilecek özellikte olması Enstitümüz tarafından desteklenmektedir...

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 227 23 70 - Faks