Formlar

1- LİSANSÜSTÜ GİRİŞ SINAVI TUTANAKLARI
Yüksek Lisans Giriş Sınavı Tutanağı
Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans Giriş Sınavı Tutanağı
Doktora Giriş Sınavı Tutanağı
Yabancı Uyruklu Giriş Sınavı Tutanağı

2- SEMİNER DEĞERLENDİRME FORMU
Seminer Protokolü

3- YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİ FORMU
Yüksek Lisans Tez Öneri Formu

4- DOKTORA YETERLİK SINAVI
Yeterlik Sınavı Tutanağı
Doktora Yeterlik Jüri Önerisi

5- DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SINAVI
Doktora Tez Öneri Tutanağı
Kişisel Rapor
Doktora Tez Öneri Formu

6- TEZ İZLEME KOMİTESİ SINAVI TUTANAKLARI
Tez İzleme Komite Tutanağı
Tez İçin Yapılan ve Yapılacak Çalışmalar

7- TEZ TESLİM TUTANAĞI
Tez Teslim Tutanağı 

8- TEZ SAVUNMA SINAVI TUTANAKLARI
Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı
Görev Andı
Tez Değerlendirme Kişisel Rapor
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı

9- YOLLUK-GÜNDELİK BİLDİRİMLERİ
Geçici Görev Yolluğu (Otobüs İçin)
Geçici Görev Yolluğu (Uçak İçin)
2019 Yılı Antalya ve Diğer İller Arası Otobüs Ortalama Fiyat Listesi
2018 Yılı Gündelik ve Tazminat Tutarları  (http://www.bumko.gov.tr/TR,926/butce-kanunu-ve-ekleri.html) 
Ek Gösterge Cetveli
6245 Sayılı Harcırah Kanunu

10- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ FAALİYET FORMU
Araştırma Görevlisi Faaliyet Raporu

11- DANIŞMAN KRİTERLERİ FORMU 
Danışmanlık Kriterleri

12- DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ FORMU
Danışman Değişikliği Formu

13- İLİŞİK KESME FORMU
İlişik Kesme Formu

14- NOT BİLDİRİM FORMU
Not Bildirim Formu

15- ÖZEL ÖĞRENCİ FORMU 
Özel Öğrenci Formu

Misyon

Enstitüler lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülüğü, üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen imkanlar ve aktarılan kaynaklar akademisyenlerin bilimsel derecelerini aynı oranda etkileyecektir. Üniversitelerin bilimsel ve akademik seviyeleri Enstitülerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile ölçülür...

Vizyon

Enstitümüzün başlıca amacı, enstitümüze bağlı ana bilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmaktır. Mesleki ve yabancı dil bilgilerinin öğrencinin gelecekteki hedeflerinde başarılı olabilecek özellikte olması Enstitümüz tarafından desteklenmektedir...

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks