Genel Tanıtım

GENEL TANITIM

Fen Bilimleri Enstitüsü, 18.02.1982 tarih ve 17609 sayılı kanun ile 17976 sayılı kanununa eklenen 5. ve 6. maddesi kapsamında kurulmuştur.  1984-1985 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında lisansüstü eğitimine başlamıştır.

MİSYON

Enstitüler, lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü ve üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen imkanlar ve aktarılan kaynaklar akademisyenlerin bilimsel derecelerini aynı oranda etkileyecektir. Üniversitelerin bilimsel ve akademik seviyeleri Enstitülerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile ölçülür.

Bu amaçla lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ülkemizin bilim ve teknik kapasitesinin arttırılmasında araştırma projeleri, üniversite-kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

VİZYON

Enstitümüzün başlıca amacı, Enstitümüze bağlı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmaktır. Mesleki ve yabancı dil bilgilerinin öğrencinin gelecekteki hedeflerinde başarılı olabilecek özellikte olması Enstitümüz tarafından desteklenmektedir. Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerimizin kendi çalışma alanlarının yanı sıra tüm bilim dallarına geniş vizyonla bakabilmeleri amaçlarımızdan birisidir.

Günümüzde üniversitelerin araştırma üniversitesi kimliği kazanabilmesinde Fen Bilimleri Enstitülerinin büyük önemi bulunmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz toplumun yaşam standartlarının yükselmesini sağlayacak, dünya bilim ve teknoloji uygulamalarında söz sahibi olabilecek projeleri Enstitümüz desteklemektedir. Buna paralel olarak Enstitümüz sanayi ve diğer sektörlerle ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemektedir.

Hedefimiz, ileri ve uluslararası düzeyde ülkenin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak disiplinlerarası araştırmacıları destekleyen, ülkemizin genç üniversitelerine öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştiren bir programlar bütünü oluşturmaktır.

Kuruluşundan itibaren Fen Bilimleri  Enstitüsü Müdürlüğü görevini yapan öğretim üyeleri:

Unvanı Adı Soyadı Görev Tarihi
Prof. Dr. Mustafa KUŞÇU 1992-1993
Prof. Dr. Tevfik BARDAKÇI 1993-1996
Prof. Dr. Ertuğrul ARPAÇ 1996-2002
Prof. Dr. Battal ÇIPLAK 2002-2004
Prof. Dr. İbrahim Zafer ARIK 2004-2008
Prof. Dr. Hüseyin SÜMBÜL 2008-2012
Prof. Dr. Mustafa ERKAN 2012-2016
Prof. Dr. Nurdane İLBEYLİ 2016-2019
Prof. Dr. Niyazi Uğur KOÇKAL 2019- Devam Ediyor.

Misyon

Enstitüler lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülüğü, üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen imkanlar ve aktarılan kaynaklar akademisyenlerin bilimsel derecelerini aynı oranda etkileyecektir. Üniversitelerin bilimsel ve akademik seviyeleri Enstitülerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile ölçülür...

Vizyon

Enstitümüzün başlıca amacı, enstitümüze bağlı ana bilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmaktır. Mesleki ve yabancı dil bilgilerinin öğrencinin gelecekteki hedeflerinde başarılı olabilecek özellikte olması Enstitümüz tarafından desteklenmektedir...

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks