(Kayıt Dondurma)-Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri

Değerli Öğrencilerimiz,

Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma) ile ilgili Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 08/04/2020 tarih ve 19/05 sayılı kararı için tklayınız…

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını nedeniyle 2019- 2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı eğitim-öğretim süreçleri (kayıt dondurma)” konulu 31.03.2020 tarih ve 24625 sayılı yazısının 2’nci maddesi (a) bendi “Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla Üniversite Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine” hükmü gereğince, Üniversite Yönetim Kuruluna verilen yetkinin Enstitü Yönetim Kurullarına devredilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

0

Misyon

Enstitüler lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülüğü, üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen imkanlar ve aktarılan kaynaklar akademisyenlerin bilimsel derecelerini aynı oranda etkileyecektir. Üniversitelerin bilimsel ve akademik seviyeleri Enstitülerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile ölçülür...

Vizyon

Enstitümüzün başlıca amacı, enstitümüze bağlı ana bilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmaktır. Mesleki ve yabancı dil bilgilerinin öğrencinin gelecekteki hedeflerinde başarılı olabilecek özellikte olması Enstitümüz tarafından desteklenmektedir...

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks