(Kayıt Dondurma)-Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri

Değerli Öğrencilerimiz,

Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma) ile ilgili Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 08/04/2020 tarih ve 19/05 sayılı kararı için tklayınız…

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını nedeniyle 2019- 2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı eğitim-öğretim süreçleri (kayıt dondurma)” konulu 31.03.2020 tarih ve 24625 sayılı yazısının 2’nci maddesi (a) bendi “Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla Üniversite Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine” hükmü gereğince, Üniversite Yönetim Kuruluna verilen yetkinin Enstitü Yönetim Kurullarına devredilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

0

Misyon

Lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ülkemizin bilim ve teknik kapasitesinin arttırılmasında araştırma projeleri, üniversite-kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

Vizyon

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmak, sektör ile ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemek, disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmek, diğer üniversitelere de öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks