Lisansüstü Eğitim Kılavuzu

Online Başvuru

Akdeniz Üniversitesi Enstitü Başvuru Programına https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/ adresinden ulaşabilirsiniz. Başvuru Programına yanlış ya da eksik evrak yüklemeniz halinde işleminiz geçersiz sayılacaktır. Lütfen girdiğiniz bilgilerin doğruluğuna dikkat edin. İlgili enstitünün sizden istediği evrakları sisteme eksiksiz ve doğru bir şekilde yüklemeniz gerekmektedir. Dosya uzantılarınızın PDF olması zorunludur.

::. Başvuru Kılavuzu (pdf) – Başvuru Kılavuzu (video) 


Başvuru Kayıt Takvimi

2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılı Başvuru Kayıt Takvimi aşağıda yer almaktadır.

::. 24 Temmuz – 01 Ağustos 2017 – Başvuru Tarihi

::. 14-15-16 Ağustos 2017 – Giriş Sınavı Tarihi (Başvurulan programa göre değişmektedir)

::. 25 Ağustos 2017 – Sınav Sonuçlarının Duyurulmasının Son Günü

::. 24 Temmuz – 01 Ağustos 2017 – Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

::. 25 Ağustos 2017 – Yatay Geçiş Sonuçlarının Duyurulmasının Son Günü

::. 11-15 Eylül 2017 – Yatay Geçiş ve Yeni Kazanan Öğrencilerin Kayıt Tarihleri, Yatay Geçiş ve Devam Eden Öğrencilerin Ders Kayıtları,Kayıt Yenileme Tarihleri (Belge Teslimi)

::. 18-20 Eylül 2017 – Yedek Adayların Kesin Kayıtları ve Ders Kayıtları Tarihleri

::. 18-20 Eylül 2017 – Özel Öğrenci Başvuruları


Anabilim Dallarımız

 

Fen Bilimleri Enstitüsünde 34 Anabilim Dalı bulunmaktadır. Anabilim Dallarımız;

Bahçe Bitkileri

Bilgisayar Mühendisliği

Bitki Koruma

Biyoloji

Biyomedikal Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Fizik

Gıda Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Jeoloji Mühendisliği

Kimya

Makine Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Matematik

Mimarlık

Peyzaj Mimarlığı

Radyasyon Güvenliği ve Koruma

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Su Ürünleri Mühendisliği

Su Ürünleri Temel Bilimleri

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Şehir ve Bölge Planlama

Tarım Ekonomisi

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarla Bitkileri

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Uluslararası Madde Akım Yönetimi Programı (IMAT)

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Zootekni


Kontenjanlarımız

Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için Ana Bilim Dallarına belirtilen sayıda Lisansüstü Öğrenci alınacaktır. İlgili Anabilim Dalı kontenjanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Genel Açıklamalar:

1- İlan kadrosuzdur.

2- Lisansüstü programlara başvuran adaylar sadece bir programa başvuruda bulunabilirler.

3- Adayların başvurularında yanlış beyanda bulunmaları halinde sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

4- Eksik belge ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

5- Başvurusu geçerli olan adayların mülakat/yazılı sınavları 14-15-16 Ağustos 2017 tarihinde saat 10:00 da adayın başvurmuş olduğu Anabilim Dalında yapılacaktır.

6- Başvuruların bitiminden sonra adaylar başvuru sistemi üzerinden “Sınava Giriş Belgesi” alacaklardır. Sınav Giriş Belgesinde sınavın yeri, günü ve saati belirtilecektir.

 


Ön Kayıtta İstenen Belgeler

A. Tezli Yüksek Lisans Programlarına Ön Kayıt İçin:

1) Lisans diploması ya da çıkış belgesi.

2)  Lisans programında aldığı dersleri ve notları gösteren belge (Transkript). Not ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adayların yüzlük not karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir).

3)  Yüksek Lisans Programları için ALES sınavından sayısal (Tarım Ekonomisi Programı için eşit Ağırlık) ağırlıklı  en az 55 (ellibeş) puan alındığını gösterir, 3 yıldan eski olmayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi.

4) Başvuru tarihi itibariyle son beş yıla ait Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi.

5) Yüzdeyüz İngilizce eğitim veren Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı İngilizce Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların başvuru tarihi itibariyle son beş yıla ait Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren sonuç belgesi – İngilizce Lisans Programlarından mezun olanlar ile anadili İngilizce konuşulan ülkelerden mezun olan uluslararası öğrencilerden Yabancı Dil Puanı şartı aranmamaktadır).

6) Yurtdışında öğrenim gören Türk uyruklu ve uluslararası adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulunca denkliği onaylanmış, lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belgeler ile başvurabilirler.

Mülakatlar ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Giriş sınavı ALES notunun %50’si, Lisans not ortalamasının %10’u, mülakat/yazılı sınav notunun %30’u ve Yabancı Dil puanının %10’unun hesaplanması sonucunda 65 (altmış beş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar belirlenen kontenjan kadar yedek aday olarak belirlenir.

B. Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına Ön kayıt İçin:

1) Lisans diploması ya da çıkış belgesi.

2)  Lisans programında aldığı dersleri ve notları gösteren belge (Transkript). Not ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adayların yüzlük not karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir).

Ön lisans mezunu olup lisans tamamlayanların her iki programa ait not belgelerini de eklemeleri gerekmektedir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için kredi/ders saati ücretleri 1 Ulusal Kredi: 175,00 TL’ dir. Programdan mezun olabilmek için en az 30 ulusal kredilik 10 ders alınmalıdır.

Uzaktan Eğitim Materyal Ücreti kayıtlı olunan her dönem için 300,00 TL’ dir.

Not: Programdan mezun olabilmek için en az 10 adet ders (Toplam Ücret: 5.250,00 TL) ve Dönem Projesi (Toplam Ücret: 350,00 TL) olmak üzere TOPLAM: 5.600,00 TL ders ücreti ve kayıtlı olunan her yarıyıl için 300,00 TL Materyal Ücreti ödenecektir.

Not: Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programına en az 20 (yirmi) öğrencinin kayıt yaptırması durumunda program açılacaktır.

Mülakatlar ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Lisans not ortalamasının %40’ı ve Başvuru Formu Değerlendirme Notunun %60’ının hesaplanması sonucunda 65 (atmışbeş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul edilecektir. Başarı notu en yüksek puandan düşük puana doğru sıralanıp ilk 50 kişi başarılı kabul edilecektir. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar belirlenen kontenjan kadar yedek aday olarak belirlenir. 

C. İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Ön kayıt İçin:

1) Lisans diploması ya da çıkış belgesi.

2)  Lisans programında aldığı dersleri ve notları gösteren belge (Transkript). Not ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adayların yüzlük not karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir).

Ön lisans mezunu olup lisans tamamlayanların her iki programa ait not belgelerini de eklemeleri gerekmektedir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için kredi/ders saati ücretleri 1 Ulusal Kredi: 250,00 TL’ dir. Programdan mezun olabilmek için en az 30 ulusal kredilik 10 ders alınmalıdır.

Dönem Projesi dersi ücreti ise 500,00 TL’ dir.

Not: Programdan mezun olabilmek için en az 10 adet ders (Toplam Ücret: 7.500,00 TL) ve Dönem Projesi (Toplam Ücret: 500,00 TL) olmak üzere TOPLAM: 8.000,00 TL ücret ödenecektir.

Mülakatlar ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Lisans not ortalamasının %40’ı ve Mülakat/Yazılı Sınav Notunun %60’ının hesaplanması sonucunda 65 (altmışbeş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul edilecektir. Başarı notu en yüksek puandan düşük puana doğru sıralanıp ilk 40 kişi başarılı kabul edilecektir. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar belirlenen kontenjan kadar yedek aday olarak belirlenir.

D. Doktora Programlarına Ön Kayıt İçin:

1) “Lisans ve Yüksek Lisans” diploması ya da çıkış belgesi.

2) Lisans programında aldığı dersleri ve notları gösteren belge (Transkript).

3) Yüksek Lisans programında aldığı dersleri ve notları gösteren belge (Transkript). Not ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adayların yüzlük not karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir).

4) Doktora Programları için ALES sınavından sayısal (Tarım Ekonomisi Programı eşit ağırlık) ağırlıklı en az 60 (altmış) puan alındığını gösterir, 3 yıldan eski olmayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi.

5) Başvuru tarihi itibariyle son beş yıla ait Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan alındığını gösterir yabancı dil sonuç belgesi.

6) Yüzdeyüz İngilizce eğitim Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı İngilizce Doktora Programına başvuracak adayların başvuru tarihi itibariyle son beş yıla ait Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan en az 60 puan aldığını gösteren sonuç belgesi – İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programlarından mezun olanlar ile anadili İngilizce konuşulan ülkelerden mezun olan uluslararası öğrencilerden Yabancı Dil Puanı şartı aranmamaktadır).

6) Yurtdışında öğrenim gören Türk uyruklu ve uluslararası adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulunca denkliği onaylanmış, lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belgeler ile başvurabilirler.

Mülakatlar ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Giriş sınavı ALES notunun %50’si, Tezli Yüksek Lisans not ortalamasının %10’u, mülakat/yazılı sınav notunun %30’u ve Yabancı Dil puanının %10’unun hesaplanması sonucunda 70 (yetmiş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar belirlenen kontenjan kadar yedek aday olarak belirlenir.

Sınav sonucuna itirazlar sonuçların ilan edilmesinden itibaren beş iş günüdür.

E. Uluslararası Öğrenciler İçin Başvuru Ölçütleri ve Tarihleri:

Başvurular 24 Temmuz 2017 – 01 Ağustos 2017 tarihleri arasında ONLİNE olarak yapılacaktır.

Başvurusu geçerli olan adayların mülakat/yazılı sınavları 14-15-16 Ağustos 2017 tarihinde saat 10:00 da adayın başvurmuş olduğu Anabilim Dalında yapılacaktır.

Başvuruların bitiminden sonra adaylar başvuru sistemi üzerinden “Sınava Giriş Belgesi” alacaklardır. Sınav Giriş Belgesinde sınavın yeri, günü ve saati belirtilecektir.

1)   Adaylar, https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/ adresinden, belirtilen belgeler ile birlikte online olarak başvuru yapılacaktır.

2)   Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınmış ilgili lisans/yüksek lisans programlarından mezun olduğunu gösteren belgeler (Bu koşul, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanlarda aranmaz).

3)   Türkçe eğitim veren programlar için Yükseköğretim Kuruluna bağlı Devlet Üniversitelerinin Türkçe öğretim merkezleri ve Yunus Emre Enstitüsünce verilen, en az (B2) seviyesinde Türkçe Yeterlilik belgesine sahip olmak (Bu koşul, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurumlarının Türkçe eğitim veren programlarından mezun olanlarda aranmaz).

4)   Yüksek lisans programlarına başvurularda, yabancı dil şartı aranmamaktadır.

5)   Doktora programlarına başvurularda son beş yıla ait anadili dışında en az 55 puan olduğunu gösteren belge ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sayılan uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan karşılığı bir sınav puanına sahip olmak.

6)  Uluslararası öğrenci kontenjanına başvuran çift uyruklu adaylar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ayrılan kontenjanlara başvuru yapamaz.

Uluslararası Yüksek Lisans adayları için Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavları ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Lisans not ortalamasının %40’ı ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınav notunun %60’ı hesaplanması sonucunda 65 (altmış beş) toplam puan ve üzeri alanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar belirlenen kontenjan sayısı kadar yedek aday olarak belirlenir.

Uluslararası Doktora adayları için Yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavları ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Yüksek Lisans not ortalamasının %40’ı ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınav notunun %60’ının hesaplanması sonucunda 70 (yetmiş) toplam puan ve üzeri alanlar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar belirlenen kontenjan sayısı kadar yedek aday olarak belirlenir.


Özel Öğrenci Kabulü

(1) Bir yükseköğretim kurumunun lisans ya da lisansüstü programlarında öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek danışmanlık, uzmanlık alan dersi ve seminer dersleri hariç belirlenen derslere devam edebilirler. Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler. Bu öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(2) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez.

(4) Özel öğrencilerden alınacak eğitime katkı payı, her yıl Bakanlar Kurulunca ilgili program için belirlenen ortalama maliyet tutarı üzerinden Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

(5) Özel öğrencilik ilgili programdan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(6) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Ayrıntılı bilgi için>>


Puan Dönüşümü

YÖK – 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıklarına BURADAN ulaşabilirsiniz.


Kesin Kayıt Sonrası Süreç

Yüksek Lisans Programı Süreci

Doktora Programı Süreci

Akademik Takvim

::. 18.08.2017 – Ders Görevlendirmelerinin Rektörlüğe Bildirilmesi ve Ders Şubelerinin Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü

::. 11-15.09. 2017 – Katkı Payı Yatırma ve Kayıt Yenileme Süresi

::. 18.09.2017 – Derslerin Başlaması

::. 18-22.09 2017 – Ders Bırakma ve Ders Ekleme Süresi (Ekle-Çıkar)

::. 22.12.2017 – Derslerin Sona Ermesi

::. 22.12.2017 – Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projelerinin Enstitüye Tesliminin Son Günü

::. 12.01.2018 – Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projelerini Savunma Tarihinin Son Günü

::. 05.01.2018 – Tezlerin Enstitüye Tesliminin Son Günü

::. 25.12.2017-05.01.2018 – Yarıyıl Sonu Sınavları

::. 10.01.2018 – Yarıyıl Sonu Sınavları Sonuçların Otomasyon Sistemine Girilmesinin ve Enstitüye Gönderilmesinin Son Günü

::. 12.01.2018 – Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı (Bütünleme) Son Başvuru Tarihi

::. 15-19.01.2018 – Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı (Bütünleme)

::. 24.01.2018 – Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı (Bütünleme) Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü

::. 18.09.2017-24.01.2018 – Doktora Yeterlik Sınavı Tarihleri


Ana Bilim Dalı Programı Kredi/Ders Saati Ücreti

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için kredi/ders saati ücretleri;

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için kredi/ders saati ücretleri 1 Ulusal Kredi: 175,00 TL’ dir. Programdan mezun olabilmek için en az 30 ulusal kredilik 10 ders alınmalıdır.

Uzaktan Eğitim Materyal Ücreti kayıtlı olunan her dönem için 300,00 TL’ dir.

Not: Programdan mezun olabilmek için en az 10 adet ders (Toplam Ücret: 5.250,00 TL) ve Dönem Projesi (Toplam Ücret: 350,00 TL) olmak üzere TOPLAM: 5.600,00 TL ders ücreti ve kayıtlı olunan her yarıyıl için 300,00 TL Materyal Ücreti ödenecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için kredi/ders saati ücretleri 1 Ulusal Kredi: 250,00 TL’ dir. Programdan mezun olabilmek için en az 30 ulusal kredilik 10 ders alınmalıdır.

Dönem Projesi dersi ücreti ise 500,00 TL’ dir.

Not: Programdan mezun olabilmek için en az 10 adet ders (Toplam Ücret: 7.500,00 TL) ve Dönem Projesi (Toplam Ücret: 500,00 TL) olmak üzere TOPLAM: 8.000,00 TL ücret ödenecektir.

Ders Kataloğu

2017 – 2018 Ders Kataloğuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

Ders Görevlendirmeleri

2017 – 2018 Ders Görevlendirmelerine BURADAN ulaşabilirsiniz.


Öğrenci Otomasyon Sistemi

Öğrenci Otomasyon Sistemi (Ders Kayıt İşlemleri – Not Görüntüleme – Mesajlaşma)

Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerimiz , e-Akdeniz Öğrenci Portalına  eogrenci.akdeniz.edu.tr adresinden giriş yapmalıdır. Bu adresinden öğrencilerimiz, ders kayıt işlemleri, not görüntüleme, duyuru takibi yapabilmekte ve  Eduroam hesabı (kablosuz internet), Office 365 hesabı (e-Posta, Ofis uygulamaları, web, onedrive vs.), SSL VPN hesabı(Kütüphane Veri tabanı kullanımı vs) ve Microsoft Imagine (yazılım geliştirme araçları ve diğer yazılımlar vs.) hesabı alabilmektedir.

Ayrıca öğrencilerimiz https://bys.akdeniz.edu.tr/ adresinden de not görüntüleme, duyuru takipi ve dosya görüntüleme işlemlerini rahatlıkla yapabilir, iletilen mesajları görebilir. e- Eğitim Kullanım Kılavuzuna http://baum.akdeniz.edu.tr/e-egitim-kullanim-kilavuzu/ bağlantısından ulaşabilirsiniz.


İlgili Bağlantılar

::. Kütüphane Veritabanlarına Erişim

::. Formlar

::. Öğrenci e-Posta – Office 365

::. Eduroam

::. Microsoft Imagine Servisi

::. SPSS Programı

::. Akademik Etkinlikler

::. Üniversitemiz Genel Duyuruları

::. Merkezi Yemekhane


Enstitümüz İletişim Bilgileri

Adres: Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA

Web Sitesi: http://fenbilim.akdeniz.edu.tr/

Telefonlar: http://fenbilim.akdeniz.edu.tr/iletisim/

Fax: 0 242 2272370

e-Posta : fenbilimleri@akdeniz.edu.tr

Misyon

Enstitüler lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülüğü, üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen imkanlar ve aktarılan kaynaklar akademisyenlerin bilimsel derecelerini aynı oranda etkileyecektir. Üniversitelerin bilimsel ve akademik seviyeleri Enstitülerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile ölçülür...

Vizyon

Enstitümüzün başlıca amacı, enstitümüze bağlı ana bilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmaktır. Mesleki ve yabancı dil bilgilerinin öğrencinin gelecekteki hedeflerinde başarılı olabilecek özellikte olması Enstitümüz tarafından desteklenmektedir...

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks