Taramalı Elektron Mikroskobu Teorik Eğitimi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 24-26 Mayıs 2021 tarihleri arasında Taramalı Elektron Mikroskobu Teorik Eğitimi düzenlenmesi
planlanmaktadır. Bu eğitimin amacı mevcut ve potansiyel taramalı elektron mikroskobu kullanıcılarının cihazları verimli ve bilinçli bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Taramalı
Elektron Mikroskobu Teorik Eğitimi konu başlıkları aşağıda listelenmiştir.

  • Elektron Mikroskobuna Giriş
  • Optik, Elektron Optiği
  • Elektron Malzeme Etkileşimi
  • Görüntüleme Teknikleri
  • Analitik Metodlar
  • Örnek Hazırlama
  • Uygulama Örnekleri
    Eğitim programıyla ilgili detaylara www.sem.metu.edu.tr internet sayfasından ulaşılabilmektedir.
0

Misyon

Lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ülkemizin bilim ve teknik kapasitesinin arttırılmasında araştırma projeleri, üniversite-kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

Vizyon

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmak, sektör ile ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemek, disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmek, diğer üniversitelere de öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks