Tez Onay Sayfası

YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarihli toplantısında alınan “kişisel verilerin korunması açısından Ulusal Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemine enstitüler tarafından lisansüstü tezler yüklenirken, tez jürisinin kişisel bilgileri ile imzalarınının bulunduğu “Tez Onay Sayfası” olmaksızın yüklenmesinin uygun olduğu” kararı doğrultusunda Enstitümüze mezuniyet aşamasında gelen tezinizin cd olarak tesliminde 1 adet cd’nin ulusal tez merkezi yüklemesi için tezinizde sınav jürisi ve imzalarının bulunduğu  tez onay sayfası olmaksızın yüklenmiş halinin teslimi gerekmektedir. (08 Haziran 2020 tarihinden itibaren  Enstitümüze tez teslimi için gelecek olan  lisansüstü öğrencileri kapsamaktadır.)

Tüm öğrencilerinize ilanen duyurulur.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Yazısı

 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

0

Misyon

Lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ülkemizin bilim ve teknik kapasitesinin arttırılmasında araştırma projeleri, üniversite-kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

Vizyon

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmak, sektör ile ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemek, disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmek, diğer üniversitelere de öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks