Tezsiz Yüksek Lisans (İSG) Programı Hakkında Bilgilendirme

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Ön kayıt İçin:

1) Lisans diploması ya da çıkış belgesi.

2) Lisans programında aldığı dersleri ve notları gösteren belge (transkript veya diploma eki). Not ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adayların yüzlük not karşılıkları Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir).

Ön lisans mezunu olup lisans tamamlayanların her iki programa ait not belgelerini de eklemeleri gerekmektedir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için kredi/ders saati ücretleri 1 Ulusal Kredi: 250,00 TL’ dir. Programdan mezun olabilmek için en az 30 ulusal kredilik 10 ders alınmalıdır.

Dönem Projesi dersi ücreti ise 500,00 TL’ dir.

Not: Programdan mezun olabilmek için en az 10 adet ders (Toplam Ücret:7.500,00 TL) ve Dönem Projesi (Toplam Ücret:500,00 TL) olmak üzere TOPLAM: 8.000,00 TL ücret ödenecektir. Mülakatlar ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Lisans not ortalamasının %40’ı ve Mülakat/Yazılı Sınav Notunun %60’ının hesaplanması sonucunda 65 (atmış beş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul edilecektir. Başarı notu en yüksek puandan düşük puana doğru sıralanıp ilk 40 kişi başarılı kabul edilecektir. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan adaylar belirlenen kontenjan kadar yedek aday olarak belirlenir.

2018-2019 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları için tıklayınız..

BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ

Adaylar başvurularını 02-16 Ocak 2019 tarihleri arasında, istenen belge ve bilgileri https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/ adresi üzerinden ONLİNE olarak yapılacaktır.

* Adaylar, belirtilen programlardan sadece birine başvuru yapabilir. 

** Başvurusu geçerli olan adayların mülakat/yazılı sınavları 21-22-23 Ocak 2019 tarihinde saat 10:00 da adayın başvurmuş olduğu Anabilim Dalında yapılacaktır.

*** Başvuruların bitiminden sonra adaylar sisteme tekrar giriş yaparak, başvuru sistemi üzerinden “Sınava Giriş

Belgesi” alacaklardır. Sınav Giriş Belgesinde sınavın yeri, günü ve saati belirtilecektir.

0

Misyon

Enstitüler lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülüğü, üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen imkanlar ve aktarılan kaynaklar akademisyenlerin bilimsel derecelerini aynı oranda etkileyecektir. Üniversitelerin bilimsel ve akademik seviyeleri Enstitülerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile ölçülür...

Vizyon

Enstitümüzün başlıca amacı, enstitümüze bağlı ana bilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmaktır. Mesleki ve yabancı dil bilgilerinin öğrencinin gelecekteki hedeflerinde başarılı olabilecek özellikte olması Enstitümüz tarafından desteklenmektedir...

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 227 23 70 - Faks