Uzaktan Eğitim Süreci-(Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine)

Değerli Öğrencilerimiz;

-1-

“COVİD-19 salgını” nedeni ile Lisansüstü eğitimin teorik derslerinin 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak olan uzaktan eğitimin aşağıdaki şekilde uygulanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

“Ülkemizde yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle Lisansüstü Eğitime 16 Mart 2020 tarihi itibariyle ara verilmiş olup, bu tarihe kadar 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi derslerinin ilk 5 haftası tamamlanmıştır. Lisansüstü eğitimimizin teorik dersleri 6 Nisan 2020 Pazartesi günü uzaktan eğitim ile 6. hafta dersleriyle başlayacaktır.

– Bu süreçte 3 hafta süre ile Lisansüstü Eğitime ara verildiğinden, Lisansüstü Eğitim ile ilgili akademik takvimimizde teorik derslerin tamamlanabilmesi için 3 haftalık bir uzatma yapılmasına,

– Lisansüstü uygulama dersleri için ayrıca bir akademik takvim oluşturulmasına,

– Tezini tamamlayamayan öğrencilerimiz için salgının sonlanmasını takiben ek süre verilmesinin uygun olacağına,

– Bu süreçten önce tez savunma sınavına girip düzeltme alan lisansüstü öğrencilerimiz için kalan ek sürenin eğitime başlandığı tarihten itibaren olmak üzere hesaplanmaya başlanacağına,

– Yeterlik sınavı, tez savunma sınavları ve tez izleme komitelerinin uzaktan erişimle yapılamaması durumunda salgının sonlanmasını takiben ek süre verilmesinin uygunluğuna,

– Güzel Sanatlar Enstitüsünde bulunan anasanat ve anabilim dallarında açılmış olan programlarda yer alan dersler, özellikleri ve sanat eğitiminin doğası gereği uygulama, karşılıklı etkileşim, atölye ortamında üretim süreçlerine dayanmaktadır. Bu sebepler ışığında, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı içerisinde yapılacak olan teorik ve uygulama derslerinin tamamı bu olağan dışı sürecin sonunda yeni akademik takvim belirlendiğinde yapılması.”

-2-

31.03.2020  tarihli Yükseköğretim Yürütme  Kurulu toplantısı kararı gereğince;

 *Lisansüstü öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019-2020 Eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılı kayıt dondurma işlemleri online bir şekilde OBS sisteminden 02.04.2020 tarihinden itibaren yapabilecektir.

 * Lisansüstü eğitiminin tez aşamasında olan öğrenciler ise kayıt dondurma işlemlerinden yararlanıp yararlanamayacağı Üniversite yönetim kurullarında değerlendirilmek üzere tez danışmanının onayı ile online bir şekilde OBS sisteminden 02.04.2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

-3-

2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında COVID-19 nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 (üç) hafta ara verilen öğrenime (lisansüstü eğitim düzeyinin teorik derslerine) 06 Nisan 2020 tarihinde uzaktan öğretimle başlanacak olup uzaktan öğretim derslerini yönetim sistemi üzerinden (oys.akdeniz.edu.tr) takip edebilirsiniz.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31/03/2020 tarih ve 24625 sayılı yazısına istinaden;

1-Küresel salgın nedeniyle ikametgahlarına dönen öğrencilerimiz, bulundukları yerlerde dersleri takip etmek üzere internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanakları bulunmuyor ise 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında kayıt dondurmak üzere kayıt dondurma formu ile birlikte ilgili anabilim dallarına başvuru yapabilirler

2-Tez aşamasında olan öğrencilerimizin tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunmaması durumunda, 2019-2020 eğitim öğretim bahar yarıyılında kayıt dondurma işleminden yararlanabilmesi için, tez danışman görüşünün yer aldığı kayıt dondurma formu ile birlikte ilgili anabilim dallarına başvuru yapabilirler

3-2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında “denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla” doktora yeterlik sınavına, tez savunma sınavına ve tez izlemelere katılmak isteyen öğrencilerimiz dijital imkânlardan yararlanarak girebileceklerdir

4-Bu kararlar 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı ile sınırlıdır.

 

NOT: 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında kayıt donduran öğrencilerimiz 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında kayıt yaptırmayı unutmamalıdır.

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

0

Misyon

Lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ülkemizin bilim ve teknik kapasitesinin arttırılmasında araştırma projeleri, üniversite-kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

Vizyon

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmak, sektör ile ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemek, disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmek, diğer üniversitelere de öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks