Akademik Takvim Değişikliği-(Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine)

COVİD-19 salgını nedeniyle Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Akademik Takviminde değişiklik yapılması gereği ortaya çıktığından 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Lisansüstü Eğitim-Öğretim (Güzel Sanatlar Enstitüsü hariç) Akademik Takvim Taslağı ile Güzel Sanatlar Enstitüsü Akademik Takvim taslağının kabul edilmesi ile ilgili Üniversitemiz Senatosu’nun 13/05/2020 tarih ve 26/04 sayılı kararı gereğince “Akademik Takvim (Değişiklikler İşlenmiş)” için tıklayınız..

Tüm öğrencilerinize ilanen duyurulur.

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

 

0

Misyon

Lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ülkemizin bilim ve teknik kapasitesinin arttırılmasında araştırma projeleri, üniversite-kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

Vizyon

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmak, sektör ile ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemek, disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmek, diğer üniversitelere de öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks