Lisansüstü Başvuru Koşulları

TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

1- Başvuru yapılacak Anabilim Dalının istemiş olduğu lisans alanı/alanlarından mezun olmak.

2- ALES Sayısal Puan türünden en az 55 puan almış olmak. ALES puanı 5 yıl geçerlidir. (Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı için ALES Eşit Ağırlık puanı geçerlidir).

3- Son 5 yıla ait Yabancı Dil Sınavına girmiş olmak. (Sadece ÖSYM’ nin yapmış olduğu veya denk saydığı Yabancı Dil Sınavları geçerlidir).

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

1- Başvuru yapılacak Anabilim Dalının istemiş olduğu lisans alanı/alanlarından mezun olmak.

2- ALES Puan şartı ilgili Anabilim Dalı tarafından belirlenmektedir. (Genellikle ALES Puanı istenmemektedir).

3- Yabancı Dil Sınav Puanı istenmemektedir.

DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI

1- Başvuru yapılacak Anabilim Dalının istemiş olduğu lisans/yüksek lisans alanı/alanlarından mezun olmak.

2- ALES Sayısal Puan türünden en az 60 puan almış olmak. ALES puanı 5 yıl geçerlidir. (Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı için ALES Eşit Ağırlık puanı geçerlidir).

3- Son 5 yıla ait Yabancı Dil Sınavından en az 55 puan almış olmak. (Sadece ÖSYM’ nin yapmış olduğu veya denk saydığı Yabancı Dil Sınavları geçerlidir).

Not: Anabilim Dalları tarafından belirlenen özel şartlar lisansüstü başvuru sürecinde web sayfamızda ayrıca ilan edilmektedir.

Misyon

Lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ülkemizin bilim ve teknik kapasitesinin arttırılmasında araştırma projeleri, üniversite-kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

Vizyon

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmak, sektör ile ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemek, disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmek, diğer üniversitelere de öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks