COVID-19 EK SÜRE

Üniversitemiz Senatosunun 09.06.2021 tarih ve 11/03 sayılı kararı gereğince;

COVID-19 salgınının devam etmesi nedeniyle; 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında tez aşamasında olup 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Covid–19 Tez Ek Süre talebinde bulunacak olan öğrencilerin; 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında en fazla 1(bir) defa Covid–19 nedeniyle ek süre kullanmış olması durumunda Enstitümüz web sayfası “Formlar” bölümünde bulunan Covid–19 Ek Süre Talep Formunu doldurarak danışman onayı ile birlikte ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’na en geç 02.07.2021 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

0

Misyon

Lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ülkemizin bilim ve teknik kapasitesinin arttırılmasında araştırma projeleri, üniversite-kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

Vizyon

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmak, sektör ile ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemek, disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmek, diğer üniversitelere de öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks