Enstitü Personeli
ADI SOYADI UNVANI TELEFON GÖREVİ E-POSTA
Prof. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ Enstitü Müdürü 0242 227 44 00-2147 Enstitü Müdürü ozcatalbas@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. İ. Ethem KARADİREK Enstitü Md. Yrd. 0242 227 44 00-2146 Enstitü Md. Yrd. ethemkaradirek@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. H. Kürşat ÇELİK Enstitü Md. Yrd. 0242 227 44 00-2149 Enstitü Md. Yrd. hkcelik@akdeniz.edu.tr
Ayşe Aslahan SOMUNCUOĞLU Enstitü Sekreteri V. 0242 227 44 00-2148 Enstitü Sekreteri V. aslis@akdeniz.edu.tr-fenbilimleri@akdeniz.edu.tr
Nilay KAYA V.H.K.İ 0242 227 44 00-2150 Özel Kalem-Enstitü Proje Birimi (BAP) nilaykaya@akdeniz.edu.tr
Elif BİLGİÇ Şef 0242 227 44 00-3064 Tez İşlemleri-Ders Görevlendirmeleri elifbilgic@akdeniz.edu.tr
Hatice KESBİÇ ÜLKER Bilgisayar İşletmeni 0242 227 44 00-2141 Öğrenci İşleri hkesbic@akdeniz.edu.tr
Ali AYKURT Sürekli işçi 0242 227 44 00-2143 Öğrenci İşleri aliaykurt@akdeniz.edu.tr
Ramazan KOÇ Bilgisayar İşletmeni 0242 227 44 00-2144 Öğrenci İşleri rkoc@akdeniz.edu.tr
Şerife GÖKALP Bilgisayar İşletmeni 0242 227 44 00-1399 Öğrenci İşleri serifegokalp@akdeniz.edu.tr
Züleyha ERDOĞAN Bilgisayar İşletmeni 0242 227 44 00-2145 Yönetim Kurulu ve Yazı İşleri zuleyhaerdogan@akdeniz.edu.tr
Kamuran GÜNAŞAN Bilgisayar İşletmeni 0242 227 44 00-2142 Mali İşler kamurang@akdeniz.edu.tr
Muzaffer KÖROĞLU Memur 0242 227 44 00-1395 Personel İşleri muzafferk@akdeniz.edu.tr

Misyon

Lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ülkemizin bilim ve teknik kapasitesinin arttırılmasında araştırma projeleri, üniversite-kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

Vizyon

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmak, sektör ile ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemek, disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmek, diğer üniversitelere de öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks