Enstitü Yönetimi

 

T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİMİ

 

Prof. Dr.  Orhan ÖZÇATALBAŞ

Enstitü Müdürü

E-posta:  ozcatalbas@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 310 21 47

Doç. Dr. İ. Ethem KARADİREK 

Enstitü Müdür Yardımcısı

E-posta:ethemkaradirek@akdeniz.edu.tr
Tel:  0 242 310 21 46

                        

Doç. Dr. H. Kürşat ÇELİK

 Enstitü Müdür Yardımcısı

  E-posta: hkcelik@akdeniz.edu.tr
  Tel:  0 242 310 21 49

 

 

Ayşe Aslahan SOMUNCUOĞLU

Enstitü Sekreteri V.

E-posta: aslis@akdeniz.edu.tr

                              fenbilimleri@akdeniz.edu.tr

Tel: 0 242 310 21 48

Misyon

Lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ülkemizin bilim ve teknik kapasitesinin arttırılmasında araştırma projeleri, üniversite-kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

Vizyon

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmak, sektör ile ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemek, disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmek, diğer üniversitelere de öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks