İletişim

 

T.C.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ


Fahrettin TAT

Enstitü Sekreteri V.

Telefon: 0242 310 21 48

E-posta: fenbilimleri@akdeniz.edu.tr

Özel Kalem- Enstitü  Kurul Yazışmaları

Nilay KAYA

V.H.K.İ

Telefon: 0242 310 21 50

E-posta: nilaykaya@akdeniz.edu.tr

 Mali İşler                                                                                                                                              Personel İşleri

Kamuran GÜNAŞAN

Bilgisayar İşletmeni

Telefon: 0242 310 21 42

E-posta: kamurang@akdeniz.edu.tr

         

Muzaffer KÖROĞLU

Telefon: 0242 227 44 00-1395

E-posta: muzafferk@akdeniz.edu.tr

Öğrenci İşleri

Remziye SUNA

Bilgisayar İşletmeni

Telefon: 0242 227 44 00-2143

E-posta: remziyesuna@akdeniz.edu.tr

         

Hatice KESBİÇ ÜLKER

Bilgisayar İşletmeni

Telefon: 0242 310 21 41

E-posta: hkesbic@akdeniz.edu.tr

Ramazan KOÇ

Bilgisayar İşletmeni

Telefon :  0242 310 21 44

E-posta: rkoc@akdeniz.edu.tr

Şerife GÖKALP

Bilgisayar İşletmeni

Telefon: 0242 310 13 99

E-posta: serifegokalp@akdeniz.edu.tr

Tez İşlemleri Ders Görevlendirmeleri

Elif BİLGİÇ

Şef

Telefon: 0242 227 44 00 Dahili 3064

Evrak ve Yazı İşleri


Züleyha ERDOĞAN

Bilgisayar İşletmeni

Telefon : 0242 310 21 45

E-posta: zuleyhaerdogan@akdeniz.edu.tr

Ulaşım: 

Adres : Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüEnstitüler Binası 3. Kat A BlokKampus 07058 Konyaaltı / ANTALYATel: +90 (242) 227 23 80
Faks: +90 (242) 310 15 06

Misyon

Enstitüler lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülüğü, üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen imkanlar ve aktarılan kaynaklar akademisyenlerin bilimsel derecelerini aynı oranda etkileyecektir. Üniversitelerin bilimsel ve akademik seviyeleri Enstitülerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile ölçülür...

Vizyon

Enstitümüzün başlıca amacı, enstitümüze bağlı ana bilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmaktır. Mesleki ve yabancı dil bilgilerinin öğrencinin gelecekteki hedeflerinde başarılı olabilecek özellikte olması Enstitümüz tarafından desteklenmektedir...

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks