Konya Teknik Üniversitesi 7. Mühendislik Öğrenci E-Proje Pazarı

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 7. MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ E-PROJE PAZARI ETKİNLİK BİLGİLERİ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinde bilimsel düşünme, araştırma, araştırmacılık ve proje kültürü ilgi ve anlayışının oluşup gelişmesine katkıda bulunmak, öğrencilerimizi proje üretmeye ve proje geliştirmeye özendirmek ve geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla “KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 7. MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ E-PROJE PAZARI (KTMOPP-Uzaktan Erişim)” düzenlenmektedir.

Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışmanlarının yönlendirmesi ile fakat kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir.

Proje Pazarına başvuru yapılan projeler, her alan için ayrı ayrı oluşturulacak jüriler tarafından “Proje Özeti ve Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir. Bu şekilde ön elemeden geçerek sergilenmeye değer görülen projeler proje sergisine davet edileceklerdir.

Konya Teknik Üniversitesi 7. Mühendislik Öğrenci E-Proje Pazarına proje önerisinde bulunan kişiler uzaktan erişim yoluyla, proje çalışmalarını organizasyona davet edilen üretim ve hizmet sektörü temsilcilerine, akademisyen ve öğrencilere sunma imkanı bulacak, sorulan soruları cevaplandırabilecek ve projeleri hakkında bilgi verebileceklerdir.

3-4 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan “Konya Teknik Üniversitesi 7. Mühendislik Öğrenci E-Proje Pazarı (Uzaktan Erişim)” etkinliğine katılımlarınızı bekleriz.

KATILIM KOŞULLARI

Proje pazarına tüm Mühendislik Fakültesi öğrencileri teorik ve uygulama projeleri ile katılabilir.

Proje pazarına birey ya da ekip olarak başvuru yapılabilir. Proje ekipleri en fazla üç kişiden oluşmalıdır. Bir birey ya da proje ekibi en fazla bir proje ile katılabilir.

Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Disiplinler arası projelerde danışman sayısı birden fazla olabilir.

Proje pazarına gönderilecek proje raporlarının belirlenen formata (*) göre hazırlanması gerekir.

Aynı proje ile tek bir tematik alan için başvuru yapılabilir.

Bu koşullara uymayan projeler kabul edilmeyecektir.

(*)Proje raporu formatına http://ktmopp.ktun.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Tematik Alanlar

1. Enerji, Malzeme Bilimi ve Makine Teknolojileri

2. Kimya ve Çevre Teknolojileri

3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri

4. Verimlilik ve Endüstriyel Uygulamalar

5. Savunma Sanayii, Robotik ve Uzay Teknolojileri

6. Yer Bilimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Afet-Risk Yönetimi

BAŞVURU Yarışma başvuru formları, http://ktmopp.ktun.edu.tr sayfasında bulunan linkten indirilebilir.

0

Misyon

Lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ülkemizin bilim ve teknik kapasitesinin arttırılmasında araştırma projeleri, üniversite-kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

Vizyon

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmak, sektör ile ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemek, disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmek, diğer üniversitelere de öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks