Öğrenci Kalite Elçisi Grubu

Öğrenci Kalite Elçileri

Eriola M.C. Adenidji Tarım Ekonomisi ABD (Doktora Öğrencisi)
Miray Kalaycı Tarım Ekonomisi ABD (Doktora Öğrencisi)
Sirojiddin Baxromovich İnşaat Müh. ABD (Doktora Öğrencisi)
Edafe Odioko Su Ürünleri M. ABD (Doktora Öğrencisi)
Yusif Inusah Makine Müh. ABD (Doktora Öğrencisi)
Gökhan Karadeli Bahçe Bitkileri ABD (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Melike Çırak Bahçe Bitkileri ABD (Doktora Öğrencisi)
Taha Yiğit Alkan Bilgisayar Müh. ABD (Doktora Öğrencisi)
Sencer Saidi İnşaat Müh. ABD (Doktora Öğrencisi)
Resul Özdemir Biyomedikal Müh. (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Mahmoudullah Amani Tarım Ekonomisi ABD (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Öğrenci Kalite Elçileri toplantısı

Öğrenci Kalite Elçisi Grubu çalışmaları Enstitü Müdürümüz Prof.Dr. Orhan Özçatalbaş tarafından koordine edilmektedir. Bu kapsamda 2021 yılında Lisansüstü öğrencilerimiz Eriola M.A. Adenidji, Miray Kalaycı ve Sirojiddin Baxromovich arkadaşlarımızla başladığımız “Kalite Elçisi” çalışmalarımız 2022’de hız kazanıyor. Bu amaçla 7 Mart 2022 Saat:14:15′ te toplantı gerçekleştirildi. Bu amaçla YÖKAK sayfasındaki bilgiler ( https://yokak.gov.tr/kep22-yuksekogretim-ogrencilerine-yonelik-kalite-elcisi-egitimi-278 ) ve diğer üniversite örneklerinden (https://kalite.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/yokak-kalite-elcisi-ogrenciler-bulusuyor-isimli-cevrimici-etkilesimli-konferans-serisi-gerceklestirildi/635) konusunda bilgilendirme ve 2022 etkinlikleri tartışıldı.

Misyon

Lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ülkemizin bilim ve teknik kapasitesinin arttırılmasında araştırma projeleri, üniversite-kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

Vizyon

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmak, sektör ile ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemek, disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmek, diğer üniversitelere de öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks