Önemli Duyuru!!-Lisansüstü Başvuru Yabancı Dil Puanı Hk.

Üniversitemiz 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Lisansüstü programlara yapılacak başvurularda YÖKDİL/2 sınavına 21 Ekim 2020-02 Kasım 2020 tarihleri arasında başvuru yapan ancak sınav ertelendiği için sınava giremeyen öğrencilere uygulanmak üzere “Belgeler” bölümüne YÖK-DİL sınav giriş belgesi yükleyerek başvurularını yapabileceklerdir. 25 Ocak-05 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak olan Lisansüstü Programlara Başvurularda YÖKDİL/2 sonucuna ilişkin belgenin sınav sonucunun ÖSYM tarafından ilanını takip eden 5 iş günü içerisinde ibraz edilecek ve gerekli puanı alamayan öğrencilerin kayıtları silinecektir

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

0

Misyon

Lisansüstü eğitim programlarımız ve kontenjanları ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde ülkemizin bilim ve teknik kapasitesinin arttırılmasında araştırma projeleri, üniversite-kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürmek ve sorunlara çözüm önerileri sunup, uygulamaya geçmesini sağlamaktır.

Vizyon

Enstitümüze bağlı anabilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmak, sektör ile ortak proje hazırlama gayretinde olabilecek öğrencilerimizi de desteklemek, disiplinlerarası araştırmaları teşvik etmek, diğer üniversitelere de öğretim üyesi ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştirmektir.

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks