Yüksek Lisans Tez Teslim Süreci

Yüksek lisans tezini tamamlayan öğrenciler; İntihal Programı Raporunu (benzerlik raporu) ve aşağıda bulunan “Tez Teslim Tutanağını”Danışman öğretim üyesine imzalatarak teziyle birlikte Anabilim Dalına veya Enstitümüze teslim edecektir.

TEZ TESLİM TUTANAĞI

Danışman öğretim üyesininde görüşleri doğrultusunda ilgili Anabilim Dalı, Kurul kararıyla birlikte üç asıl iki yedek öğretim üyesinden oluşacak yüksek lisans tez savunma sınav jürisini Enstitüye bildirir.

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Jürisinin nasıl oluşturulacağı aşağıda liste halinde gösterilmiştir.

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAV JÜRİSİ:

ASIL ÜYELER:

1- Danışman Öğretim Üyesi

2- Anabilim Dalından Önerilen Öğretim Üyesi

3- Üniversite Dışından Önerilen Öğretim Üyesi

YEDEK ÜYELER:

1- Anabilim Dalından Önerilen Öğretim Üyesi

2- Üniversite Dışından Önerilen Öğretim Üyesi

Misyon

Enstitüler lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülüğü, üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen imkanlar ve aktarılan kaynaklar akademisyenlerin bilimsel derecelerini aynı oranda etkileyecektir. Üniversitelerin bilimsel ve akademik seviyeleri Enstitülerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar ile ölçülür...

Vizyon

Enstitümüzün başlıca amacı, enstitümüze bağlı ana bilim dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, akademik bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmaktır. Mesleki ve yabancı dil bilgilerinin öğrencinin gelecekteki hedeflerinde başarılı olabilecek özellikte olması Enstitümüz tarafından desteklenmektedir...

İletişim

Fen Bilimleri Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü- Enstitüler Binası Fen Bilimleri Enstitüsü A Blok 3. Kat Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 (242) 227 23 80
Tel: +90 (242) 310 15 06 - Faks